zrcd.net
当前位置:首页 >> 口组词有哪些词语有哪些 >>

口组词有哪些词语有哪些

口的组词有哪些词语 :井口、 户口、 开口、 进口、 收口、 借口、 可口、 灭口、 闭口、 住口、 苦口、 关口、 变口、 活口、 口水、 口语、 出口、 窗口、 门口、 口吃、 口头、 口才、 伤口、 口技、 口令、 封口、 口味、 夸口、 口算、 口福、 炮口、 缺口、 口吻、 口哨、 袖口、 牲口、 渡口、 港口、 浦口、 口诀

井口、 户口、 开口、 进口、 收口、 借口、 可口、 灭口、 闭口、 住口、 苦口、 关口、 变口、 活口、 口水、 口语、 出口、 窗口、 门口、 口吃、 口头、 口才、 伤口、

门口、开口、借口、口才、口语、进口、户口、闭口、关口、井口、收口、口头、苦口、活口、住口、变口、伤口、口技、口味、口令、口算、口福、封口、夸口、口哨、渡口、缺口、袖口、口吻、港口、炮口、浦口、口角、口碑、口讷.一口、口袋、口气、口号、入口、口琴、口译、接口、河口、垭口、口述、口子、口疮、刀口、胸口、口径、贯口、风口、交口、山口、道口、拗口、胃口、归口、焰口、口音、口服、口齿、枪口、切口、口供.

含有“口”的词组:1.笨口拙舌 2.闭口 3.缄口结舌 4.交口称誉 5.金口玉牙 6.进口 7.空口无凭 8.口碑载道 9.口不应心 10.口若悬河 11.口试 12.口是心非 13.口松 14.口头 15.口译 16.脍炙人口 17.目瞪口呆 18.守口如瓶 19.脱口而出 20.心口

口袋阵 口食米 口袋 口温 口笛 口径 口承 口 口费 口惠而实不至 口爽 口货 口羞 口册 口型 口译 口讲手画 口陈 口哨 口似悬河 口说无凭 口气 口稳 口是心苗 口直 口对 口逻肚攒 口呆目钝 口无择言 口胶 口讷 口言 口松 口食 口奏 口辞 口伎 口辨 口 口语 口罩 口论 口含天宪 口吻生花 口诀 口臭 口叭叭 口报 口交

口字组词 口腔科 口香糖 口味 口罩 口若悬河 口袋 口水 口是心非 口语 口头禅

口碑载道口辩户说口不二价口不绝吟口不言钱口不应心口不择言口称三昧口齿伶俐口齿生香口出不逊口出大言口出狂言口传心授口呆目瞪口呆目钝口多食寡口耳并重口耳讲说口耳相承口耳相传口耳之学口沸目赤口服心服口腹之累口腹自役口干舌

1,脍炙人口[ kuài zhì rén kǒu ] 脍和炙都是人们爱吃的食物.指美味人人爱吃.比喻好的诗文受到人们的称赞和传诵.2,信口雌黄[ xìn kǒu cí huáng ] 古人用黄纸写字,写错了,用雌黄涂抹后改写.比喻不顾事实,随口乱说.3,口是心非[ kǒu

苦口、关口、变口、活口、口水、口语、出口、窗口、门口、口吃、口头、口才、伤口、口技、口令、封口、口味、夸口、口算、口福

井口、 户口、 开口、 进口、 收口、 借口、 可口、 灭口、 闭口、 住口、 苦口、 关口、 变口、 活口、 口水、 口语、

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.zrcd.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com