zrcd.net
当前位置:首页 >> 五年级小数乘法100道 >>

五年级小数乘法100道

5.6*2.9 3.77*1.8 0.02*96 5.22*0.3 9.99*0.02 4.67*0.9 5*2.44 1.666*6.1 9.432*0.002 5.6*6.5 4.88*2.9

2019-07-273.6*16532.9=10.8365.77*1.8=9.540.02*96=1.925.22*0.3=1.5669.99*0.02=0.1984.67*0.9=4.2035*2.44=12.21.666*6.1=10.1269.432*0.002=0.0188645.6*6.5=36.44.88*2.9=14.152

(1)4.5*6.7 (2)6.8*4.3 (3)7.9*7.6 (4)19.4*6.1 (5)17.4*1.9 (6)4.7*4.5 (7)5.7*6.1 (8)6.2*19.5 (9)3.2*24.2 (10)4.6*7.3 (11)3.6*4.1 (12)2.6÷1.3 (13)1.6÷0.4 (14)5.2÷10.4 (15)4.2÷12.6 (16)3.1÷9.3 (17)20.4÷30.6 (18)43.5÷8.7 (19)26.7÷133.5 (20)32.1÷128.4 如果您还有什么疑问,请追问;如果没有,请采纳,谢谢!

乘法的2.5x33.1x52.1x98.9x206.8x35.5x52.5x40.125x43.3x45.7x46.5x72.2x43.5x54.6x6255x0.1253.6x73.5x73.2x23.4x29.8x20.125x32.24x62.7x52.8x99.9x0.00155x0.635x0.844x0.966x0.177x0.23.4x307.5x800.99x0.13.3x4

2.8*0.4= 1.12 14-7.4=6.6,1.92÷0.04=48,0.32*500=160,0.65+4.35= 5 10-5.4=4.6,4÷20=0.2,3.5*200=700,1.5-0.06=1.44 0.75÷15=0.05,0.4*0.8=0.32,4*0.25=1,0.36+1.54=2 1.01*99=99.99,4

24*12.5 16*22.9 36*5.5 18*3.06 3.4*21 28*1.3 18*22.5 0.08*2.5 12*2.5 2.8*12.5 0.8*24 0.01*24 25*0.13 0.

1、直接写出得数. 0.45*2.5= 0.8*1.25= 0.3*3.6= 0.3*0.3= 10*0.07= 0.3*1.4= 0.05*7= 0.92*0.4= 0.2*0.26= 0.14*4= 0.02*0.1= 1.2*0.3=0.2*0.4= 8.2+1.8= 100-35.22= 2.3*4= 2.5*0.4= 2.4*5= 0.22*4= 3.25*0= 0.9-0.52= 3.99*1= 0*3.52= 12.5*8=

1.5*4= 2.5*4 = 0.13* 4= 2.4-0.8= 4.2*1000= O .75+0.8 = 8.5*100= 0.18*0.3= O .04*25= 1000*0.756= 0.5*100= 2.5*1.47*0.4= 1.25*8= 3.8*2= 1.6*0.2= 2.5x3 3.1x5 2.1x9

相关文档
网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.zrcd.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com