zrcd.net
当前位置:首页 >> 吁组词有哪些词语 >>

吁组词有哪些词语

呼吁、吁气、吁请、吁吁、吁求、长吁、呀吁、欷吁、留吁、吁俊、惊吁、吁号、哀吁、吁祷、吁骇、叹吁、嗟吁、吁、吁荼、吁俞、吁恳、吁、吁、骇吁、吁吸、吁叹、吁嘘、吁然、吁唏、吁告、吁谟、吁嘻、吁、喘吁、吁嗟、吁、吁呼、吁怪、吁谋、吁留吹吁、嘻吁、吁猷、吁策、覃吁、喘吁吁、气吁吁、噫嘻吁、噫吁唏、噫吁哉、噫吁嘻、噫吁、气喘吁吁、长吁短叹、短叹长吁、都俞吁、询吁之乐、长吁短气

吁组词 : 呼吁、吁气、吁请、吁吁、长吁、嗟吁、吁嗟、吁叹、吁嘘、喘吁、吹吁、吁荼、吁恳、吁呼、吁唏、嘻吁.留吁、吁号、吁然、吁谟、吁嘻、哀吁、吁骇、吁祷、吁、吁、吁、骇吁、吁猷、吁策、吁怪、吁谋、吁天、气吁吁、喘吁吁、噫吁、噫吁唏、噫嘻吁、噫吁哉、气喘吁吁、长吁短叹、都俞吁、长吁短气、短叹长吁、询吁之乐.

气喘吁吁 、长吁短叹1、吁吁 造句:想一想加利福尼亚州圣塔莫尼卡市的DennyFongheiser,他在52岁的时候,原来每天走3英里的路毫不费力,可是现在走完后却气喘吁吁,但他加入的保险公司不会为他的压力检测埋单,就因为他的胆固醇数

xū 吁气 气喘吁吁 yù 吁求 呼吁 yū 吁吁(吆喝牲口的声音)

呼天吁地 吁天呼地吁都俞 短叹长吁 都俞吁 长吁短气 气喘吁吁 长吁短叹 吁(表示不以为然之意);吁都俞(吁,吁俞.用以赞美君臣间论政之和洽.见《书尧典》);吁嗟(表示忧伤或有所感;表示赞美)吁唏(吁嘘.嘘唏,叹息);吁气(叹气); 吁嗟(哀叹;叹息): 吁嗟(慨叹); 吁然(感叹的样子); 吁叹(叹息;哀叹);吁嘻(感叹) 吁呵(口中默念); 吁吸(嘘气与吸气;呼吸); 吁呼(指吐气); 吁荼(谓散发出温暖之气); 吁气(呼气,吐气)

呼吁、气喘吁吁 长吁短叹 喘吁吁 气吁吁 噫吁哉 噫吁 噫吁嘻 噫吁唏 询吁之乐 局地吁天 呼天吁地 短吁长叹 都俞吁 长吁短气

【拼音】yū 【释义】吆喝牲口(象形词) 【组词】呼吁 读yu第一声的时候并不能组成什么词汇,一般是来吆喝牲口的语气词.吁的笔画为6笔.部首为口字旁.共有三种读法.1【吁 yū】吆喝牲口的语气词.2【吁 xū】1叹息:长~短叹. 2象声词,模拟出气的声音:气喘吁吁.3【吁 yù】为某种要求而呼喊:呼~.~天.

气喘吁吁

呼吁 吁嗟 吁吁 吁请 吁气 嗟吁 吁叹 叹吁 长吁 吁嘘 吁唏 吁求 喘吁 欷吁 吁 留吁 吁天 吁呼 吁嘻 嘻吁 惊吁 吁号 吁谟 吁 吁荼 吹吁 吁俞 吁吸 吁然 吁 吁俊 呀吁 吁告 哀吁 吁恳 吁怪 覃吁 吁留 吁策 吁猷 吁祷 吁 吁谋 吁 骇吁 吁骇 噫吁 喘吁吁 噫吁唏 气吁吁 噫吁嘻 噫嘻吁 噫吁哉 气喘吁吁 长吁短叹 询吁之乐 局地吁天 呼天吁地 都俞吁 吁都俞 短叹长吁 长吁短气 短吁长叹 吁天呼地 吁地呼天

吁,拼音:xū yù . 1、xū .长~短叹.气喘~~. 2、yù .呼~.~天.

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.zrcd.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com