zrcd.net
当前位置:首页 >> 欲望的欲还能组什么词 >>

欲望的欲还能组什么词

欲可以组什么词 :物欲、 节欲、 性欲、 食欲、 贪欲、 私欲、 嗜欲、 兽欲、 欲念、 禁欲、 六欲、 侵欲、 贵欲、 欲、 公欲、 理欲、 欲海、 欲待、 欲心、 肆欲、 诞欲、 待欲、 苟欲、 欲鄣、 欢欲、 佚欲、 欲虑、 顺欲、 欲尘、 规欲、

震耳欲聋 呼之欲出 跃跃欲试

禁欲、食欲、私欲、贪欲、物欲、嗜欲、欲商、欲情、人欲、外欲、欲界、欲海、意欲、五欲、寡欲、欲求、神欲、欲壑、利欲、欲心、极欲、欲绝、邪欲、离欲、可欲、欲以、乐欲、大欲、欢欲、三欲、理欲、欲刺、中欲、欲得、欲事、肆欲、逸欲、同欲、欲利、欲待

欲的解释 [yù] 1. 想得到某种东西或想达到某种目的的要求:~念.~望.~火.食~.情~.禁~.纵~.2. 想要,希望:~盖弥彰.~罢不能.~速不达.

己所不欲勿施于人

食欲、贪欲、欲望,爱欲,节欲.

欲望 yù2113 wàng 欲念 yù niàn 欲火 yù huǒ 欲求 yù5261 qiú 欲壑 yù4102 hè 欲绝 yù jué 欲界 yù jiè 欲以1653 yù yǐ 欲尘 yù chén 欲得 yù de 欲海 yù hǎ回i 欲待 yù dài 欲心 yù xīn 欲情 yù qíng 欲障 yù zhàng 欲利 yù lì答 欲根 yù gēn 欲虑 yù lǜ 欲鄣 yù zhāng 欲事 yù shì 欲似 yù sì 欲好 yù hǎo 欲刺 yù cì

欲望 yù wàng欲念 yù niàn欲火 yù huǒ欲求 yù qiú欲壑 yù hè欲绝 yù jué欲界 yù jiè欲以 yù yǐ欲尘 yù chén欲得 yù de欲海 yù hǎi欲待 yù dài欲心 yù xīn欲情 yù qíng欲障 yù zhàng欲利 yù lì欲根 yù gēn欲虑 yù lǜ欲鄣 yù zhāng欲事 yù shì欲似 yù sì欲好 yù hǎo欲刺 yù cì

欲望 欲罢不能 欲绝 欲盖弥彰 欲擒故纵 欲念 欲火 欲加之罪,何患无辞 欲扬先抑 欲速不达 欲壑难填 欲速则不达 欲取姑予 欲得而甘心 欲以 欲求 欲厚遗之 跃跃欲试 摇摇欲坠 蠢蠢欲动 呼之欲出 震耳欲聋 为所欲为 望眼欲穿 畅所欲言 昏昏欲睡 痛

欲望 私欲 望眼欲穿 畅所欲言

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.zrcd.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com